Request a call
+38 (067) 871 0363   |   +38 (063) 073 7018
     
canada images

  Area: 9 984 670 km2
  Population: 35 623 680
  Languages: English, French
  Capital: Ottawa

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ


CANADA

Canada


 1. Type of Government – constitutional monarchy.
 2. Population density – 3.5/km2.
 3. Canada is 32 times bigger than Poland.
 4. The major religion is Christianity. It is supported by 77% of population.
 5. Mountain Logan is the highest state’s peak with 5959 m. in height.
 6. Mackenzie is the longest river.
 7. The state symbol is maple.
 8. Motto – “From Sea to Sea”.
 9. Monarch – Elizabeth II.
 10. 1000000 of Poles are living in Canada.
 11. Canada is the second biggest country in the world.
 12. Superman was invented in Canada.
 13. Canada has 6 time zones.
 14. Canada has the longest freeway with 7821 km. in length.
 15. Canada has the longest shoreline with 202 000 km. in length.
 16. The biggest in the world bigboard with 10m*34m in size is located in Toronto.
 17. The biggest coin in the world with 9 m. in width is located in Sudbury, Ontario state.
 18. The smallest prison in the world is located in Rodney city, the area of which is only 24.3 m2.
 19. According to the UN data, Canada ranked the first in terms of life quality in the world.
 20. Basketball, washing machine, TV, telephone, zipper and electronic microscope were invented in Canada.
 21. In Quebec there is the largest meteorite crater.
 22. Canada’s territory is covered with 10% world’s forest resources.
 23. Canada has more than 2 million lakes which is 8% of country’s territory
 24. The U.S.-Canadian border is the longest in the world, the length of which is 8893 km.
 25. Canada is 16th in the most powerful world armies ranking.
 26. The army consists of 68 000 professional troops and 50 000 reservists.
 27. The military equipment comprises 200 tanks, 2700 armored cars, 400 jet aircrafts and 150 helicopters.
 28. The Navy consists of more than 65 vessels.
 29. 18 billion dollars is allocated annually on army development.
 30. There is more than half a million lakes and 4500 rivers in Quebec which is 3% of fresh water world's supply.

Krakow

miasto położone w południowej Polsce nad Wisłą, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i powierzchni, stolica Polski do 1795 r. i miasto koronacyjne oraz nekropolia królów Polski, od 1000 roku nieprzerwanie stolica diecezji krakowskiej (jednej z pięciu w ówczesnej Polsce), a od 1925 archidiecezji i metropolii, od odzyskania niepodległości w 1918 r. miasto wojewódzkie (od 1998 r. siedziba władz województwa małopolskiego), jest także centralnym ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W zapisach historycznych Kraków jest uznawany za główne miasto historycznej Małopolski. Leży na obszarze Bramy Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego.

W Krakowie znajdują się główne siedziby m.in.: Polskiej Akademii Umiejętności, Narodowego Centrum Nauki, Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, dowództwa Sił Specjalnych RP będące jednocześnie jednym z kilku dowództw sił specjalnych NATO, Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego, Polskiego Związku Narciarskiego, Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO.


Warsaw

 1. Свидетельство о рождении. Оригинал и перевод*.
 2. Медицинская справка 0-86(О). В ней обязательно должно быть записано: «здоров для учебы в школе». Оригинал и перевод*.
 3. Оригинал выписки по всем изучаемым предметам (название предметов, часы) с мокрой печатью учебного заведения. Для поступающих в Лицей — справка со школы об окончании 9 классов. Оригинал и перевод*.
 4. Резюме (характеристика классного руководителя). 4 фотографии (3,5 × 4,5).
 5. Сертификат знания польского языка – уровень В1.
 6. Детский проездной документ. Ксерокопия каждой страницы.
 7. 4 фотографии (3,5 × 4,5).
 8. Свидетельство о браке (разводе) родителей.
 9. Ксерокопии всех страниц украинских паспортов родителей. Ксерокопии первых страниц заграничных паспортов родителей.

_____________
* перевод документа на польский язык присяжным польским переводчиком обеспечивает краковский офис Программы EUROSTUDENT™.


    FREE CONSULTATION    

Our specialists will contact you within 24 hours.