Request a call
+38 (067) 871 0363   |   +38 (063) 073 7018
     
czech images

  Area: 78 866 km2
  Population: 10 541 466
  Languages: Czech
  Capital: Prague

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ


CZECH REPUBLIC

Česká republika, Česko


 1. Czech Republic is EU member since May 1, 2004.
 2. Population density – 133/km2.
 3. Czech Republic is 4 times smaller than Poland.
 4. Religion – Christianity.
 5. Snezhka mountain is the highest peak with 1602 m. it height.
 6. Laba is the longest river with 370 km. in length.
 7. Legal name – Czech Republic.
 8. Motto – Truth prevails.
 9. Government type – parliamentary republic.
 10. 100 000 Poles are living in Czech.
 11. 90 % of population received secondary education certificate.
 12. Czech is the biggest state in Europe by medical services per capita.
 13. Czech has the highest cancer mortality rate in the world.
 14. Czech is the biggest beer producer in the world.
 15. Country has more than 2000 castles.
 16. Otto Wichterle was a Czech chemist, best known for his invention of modern soft contact lenses in 1959.
 17. 95 % of state territory consists of mountains and hills.
 18. Despite Christianity religion being the most influential one, the majority of Czechs do not treat it seriously. Most of them rejected christening.
 19. According to research, only 20 % of Czech population accepted God, 15 % are devout.
 20. Prague metro is famous with its date carriage, where people communicate with each other.
 21. Czech is 30th strongest armies country in the world.
 22. Czech army comprises 21 000 professional troops and 11 000 reserve ones.
 23. Military equipment is amounted with 123 tanks, 580 armored cars, 100 jet planes and 55 helicopters.
 24. 2 billion $ per year is allocated to maintain national Czech army.
 25. One of three historical Czech territories has similar with Poland flag.
 26. Czech Republic tolerance  level towards drunk drivers is the lowest in the world.
 27. Stragow Prague stadium is equipped for 250 000 spectators.
 28. Czech schools lowest mark is five, one is the highest one.
 29. Czechs consume more than 160 liters of beer per year.

Krakow

miasto położone w południowej Polsce nad Wisłą, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i powierzchni, stolica Polski do 1795 r. i miasto koronacyjne oraz nekropolia królów Polski, od 1000 roku nieprzerwanie stolica diecezji krakowskiej (jednej z pięciu w ówczesnej Polsce), a od 1925 archidiecezji i metropolii, od odzyskania niepodległości w 1918 r. miasto wojewódzkie (od 1998 r. siedziba władz województwa małopolskiego), jest także centralnym ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W zapisach historycznych Kraków jest uznawany za główne miasto historycznej Małopolski. Leży na obszarze Bramy Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego.

W Krakowie znajdują się główne siedziby m.in.: Polskiej Akademii Umiejętności, Narodowego Centrum Nauki, Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, dowództwa Sił Specjalnych RP będące jednocześnie jednym z kilku dowództw sił specjalnych NATO, Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego, Polskiego Związku Narciarskiego, Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO.


Warsaw

 1. Свидетельство о рождении. Оригинал и перевод*.
 2. Медицинская справка 0-86(О). В ней обязательно должно быть записано: «здоров для учебы в школе». Оригинал и перевод*.
 3. Оригинал выписки по всем изучаемым предметам (название предметов, часы) с мокрой печатью учебного заведения. Для поступающих в Лицей — справка со школы об окончании 9 классов. Оригинал и перевод*.
 4. Резюме (характеристика классного руководителя). 4 фотографии (3,5 × 4,5).
 5. Сертификат знания польского языка – уровень В1.
 6. Детский проездной документ. Ксерокопия каждой страницы.
 7. 4 фотографии (3,5 × 4,5).
 8. Свидетельство о браке (разводе) родителей.
 9. Ксерокопии всех страниц украинских паспортов родителей. Ксерокопии первых страниц заграничных паспортов родителей.

_____________
* перевод документа на польский язык присяжным польским переводчиком обеспечивает краковский офис Программы EUROSTUDENT™.


    FREE CONSULTATION    

Our specialists will contact you within 24 hours.