Request a call
+38 (067) 871 0363   |   +38 (063) 073 7018
     
lativia images

  Area: 64 573 km2
  Population: 1 945 500
  Languages: Latvian
  Capital: Riga

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ


REPUBLIC OF LATVIA

Latvijas Republika


 1. Latvia gained independence from the USSR in August 21, 1991.
 2. The population density is 31.4 km / m2.
 3. The territory of Latvia is 4.8 times smaller  than the territory of Poland.
 4. Basic religion - Protestantism.
 5. Daugava is the longest river.
 6. The official name of the country – Republic of Latvia.
 7. Motto - God, bless Latvia.
 8. The form of government - parliamentary republic.
 9. Gyzinkalns mountain is the highest state point is, 312 m.
 10. The average temperature in January is -4 ° С, in July 17 ° C.
 11. Riga is the only city in Europe which has five various religions monasteries.
 12. Vent waterfall in Kuldīga is considered to be the widest one in Europe (249 m.)
 13. There are more than 28 thousand species of plants and animals in Latvia.
 14. Amber Path goes through Latvia.
 15. Black Balsam is the most popular drink in Latvia.
 16. Riga castle which, was built in 1330,  is current Latvia President official residence.
 17. Anthem of Latvia – God, bless Latvia
 18. Latvia ranked the fourth in Europe by territory size covered with forests.
 19. Ventspils open-air museum comprises the biggest anchors collection, more than 100 units  from the XVII century.
 20. September 19 is the celebration of Harvest Holiday in Latvia. Michael’s day is its second name.
 21. Latvia accepted 10-point school evaluation system.
 22. The minimum wage in Latvia is 360 euro per month (2015 data).
 23. The average wage is 606 euro per month (2015 data).
 24. The income tax rate in Latvia is 15%.
 25. The retirement age for men and women in Latvia is 62 years and 6 months.
 26. The unemployment rate is 9.8% (2015 data).

Krakow

miasto położone w południowej Polsce nad Wisłą, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i powierzchni, stolica Polski do 1795 r. i miasto koronacyjne oraz nekropolia królów Polski, od 1000 roku nieprzerwanie stolica diecezji krakowskiej (jednej z pięciu w ówczesnej Polsce), a od 1925 archidiecezji i metropolii, od odzyskania niepodległości w 1918 r. miasto wojewódzkie (od 1998 r. siedziba władz województwa małopolskiego), jest także centralnym ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W zapisach historycznych Kraków jest uznawany za główne miasto historycznej Małopolski. Leży na obszarze Bramy Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego.

W Krakowie znajdują się główne siedziby m.in.: Polskiej Akademii Umiejętności, Narodowego Centrum Nauki, Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, dowództwa Sił Specjalnych RP będące jednocześnie jednym z kilku dowództw sił specjalnych NATO, Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego, Polskiego Związku Narciarskiego, Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO.


Warsaw

 1. Свидетельство о рождении. Оригинал и перевод*.
 2. Медицинская справка 0-86(О). В ней обязательно должно быть записано: «здоров для учебы в школе». Оригинал и перевод*.
 3. Оригинал выписки по всем изучаемым предметам (название предметов, часы) с мокрой печатью учебного заведения. Для поступающих в Лицей — справка со школы об окончании 9 классов. Оригинал и перевод*.
 4. Резюме (характеристика классного руководителя). 4 фотографии (3,5 × 4,5).
 5. Сертификат знания польского языка – уровень В1.
 6. Детский проездной документ. Ксерокопия каждой страницы.
 7. 4 фотографии (3,5 × 4,5).
 8. Свидетельство о браке (разводе) родителей.
 9. Ксерокопии всех страниц украинских паспортов родителей. Ксерокопии первых страниц заграничных паспортов родителей.

_____________
* перевод документа на польский язык присяжным польским переводчиком обеспечивает краковский офис Программы EUROSTUDENT™.


    FREE CONSULTATION    

Our specialists will contact you within 24 hours.