Request a call
+38 (067) 871 0363   |   +38 (063) 073 7018
     
lithuania images

  Area: 65 300 km2
  Population: 2 831 670
  Languages: Lithuanian
  Capital: Vilnius

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ


REPUBLIC OF LITHUANIA

Lietuvos Respublika


 1. Lithuania proclaimed its independence from the USSR on March 11, 1990.
 2. Population density is 45.5 people/km2.
 3. Lithuania in 4.8 times smaller than Poland.
 4. The main religion is Roman Catholicism, it is supported by 80% of the population.
 5. Neman is the longest river, 475 km.
 6. Legal name – Republic of Lithuania.
 7. Government type - parliamentary republic.
 8. Drukshaj is the largest lake.
 9. The highest peak is Aukshtasis mountain (The High Mountain) with 293.84 meters in height.
 10. The average temperature in January is-2°C and 16°C. in July.
 11. Lithuania is the first country which gained its independence from the Soviet Union.
 12. John Paul II mother was of Lithuanian origin.
 13. Lithuania was the largest country in Europe by the end of 14th century.
 14. The first book was published in 1574.
 15. Lithuanians are first in the world who invented a way of producing vodka with help of cereals.
 16. The country is a world leader in balloon flights.
 17. More than 190 000 (91%) Lithuanian Jews died during the Holocaust.
 18. Lithuania is the last European country which accepted Christianity.
 19. Vilnius population comprises 62 % of indigenous lithuanians.
 20. Lithuania is considered to be a country of storks.
 21. Cepelìni is Lithuanian national dish from potato with meat, cheese and mushrooms fillings.
 22. Vilnius University was the first Eastern Europe institution.
 23. Basketball is so popular in Lithuania that it is considered to be the second religion there.
 24. Lithuanian internet is the fastest in Europe.
 25. „Lithuanian flavor” are famous perfumes.
 26. Lithuania is well known for its various bread types. Here you can taste bread from dried fruits, nuts and potato.
 27. The fifth Vilnius resident is of Russian origin.
 28. Lithuania is the first country in the world the legislation of which banned energy drinks sale to minors.
 29. The minimum wage is 325 euro per month and 2.03 euro per day (2015).

Krakow

miasto położone w południowej Polsce nad Wisłą, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i powierzchni, stolica Polski do 1795 r. i miasto koronacyjne oraz nekropolia królów Polski, od 1000 roku nieprzerwanie stolica diecezji krakowskiej (jednej z pięciu w ówczesnej Polsce), a od 1925 archidiecezji i metropolii, od odzyskania niepodległości w 1918 r. miasto wojewódzkie (od 1998 r. siedziba władz województwa małopolskiego), jest także centralnym ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W zapisach historycznych Kraków jest uznawany za główne miasto historycznej Małopolski. Leży na obszarze Bramy Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego.

W Krakowie znajdują się główne siedziby m.in.: Polskiej Akademii Umiejętności, Narodowego Centrum Nauki, Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, dowództwa Sił Specjalnych RP będące jednocześnie jednym z kilku dowództw sił specjalnych NATO, Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego, Polskiego Związku Narciarskiego, Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO.


Warsaw

 1. Свидетельство о рождении. Оригинал и перевод*.
 2. Медицинская справка 0-86(О). В ней обязательно должно быть записано: «здоров для учебы в школе». Оригинал и перевод*.
 3. Оригинал выписки по всем изучаемым предметам (название предметов, часы) с мокрой печатью учебного заведения. Для поступающих в Лицей — справка со школы об окончании 9 классов. Оригинал и перевод*.
 4. Резюме (характеристика классного руководителя). 4 фотографии (3,5 × 4,5).
 5. Сертификат знания польского языка – уровень В1.
 6. Детский проездной документ. Ксерокопия каждой страницы.
 7. 4 фотографии (3,5 × 4,5).
 8. Свидетельство о браке (разводе) родителей.
 9. Ксерокопии всех страниц украинских паспортов родителей. Ксерокопии первых страниц заграничных паспортов родителей.

_____________
* перевод документа на польский язык присяжным польским переводчиком обеспечивает краковский офис Программы EUROSTUDENT™.


    FREE CONSULTATION    

Our specialists will contact you within 24 hours.