Request a call
+38 (067) 871 0363   |   +38 (063) 073 7018
     
poland images

  Area: 312 679 km2
  Population: 38 432 992
  Languages: Polish
  Capital: Warsaw

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ


POLAND

Rzeczpospolita Polska (RP)


 1. Poland proclaimed its independence from Germany and Austro-Hungarian Empire in November 11, 1918.
 2. Population density – 123/km2
 3. National sport – football.
 4. Roman Catholicism is the main religion in Poland. It is supported by 93 % of the population.
 5. Vistula is the longest river in Poland (1407 km).
 6. Legal name – Republic of Poland.
 7. Government type – parliamentary democracy.
 8. Population – 38 500 000 million.
 9. The highest peak in Poland is mountain Rysy which is 2499 m.
 10. The number of cities in Poland – 908.
 11. 17 poles are the Nobel Prize winners.
 12. 90 % of poles received secondary education.
 13. Marie Sklodowska Curie is the first Nobel prize winner having carried two separate scientific realms discovery.
 14. Famous polish scientist Nicolaus Copernicus research proved the Earth not being the Universe centre.
 15. Johannes Hevelius is the polish scientist founder of lunar topography.
 16. Polish Woodstock is the biggest rock-festival in Poland.
 17. Poland is most developed agricultural country in Europe.
 18. The majority of Poles are getting married in young age.
 19. White eagle is the state symbol of Poland.
 20. The name "Poland" is derived from the most powerful of the tribes - the Polans.
 21. Poles are the best strongmen in the world.
 22. Catholicism is the main religion in Poland. Moreover, there are TV and radio channels discussing this issue.
 23. Bigos is the national dish.
 24. Pope Saint John Paul II is considered to be one of the famous Poles.
 25. Piatek is an official Poland centre. It is located 33 km from the city of Lodz.
 26. The oldest tree age in Poland is about 1500 years. It can be found in Henrykow Lubanski village.
 27. The biggest in Poland stone size is about 200 tones in weight and 40 m. in width, which can be found in Tychowo village.
 28. Swientokshyski mountains are the oldest in Europe.
 29. Bledow is the biggest desert of natural origin in Poland and Europe.
 30. Poles are the first who detected the way how to use denaturate, boric acid, sulfuric acid and cologne.

Krakow

miasto położone w południowej Polsce nad Wisłą, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i powierzchni, stolica Polski do 1795 r. i miasto koronacyjne oraz nekropolia królów Polski, od 1000 roku nieprzerwanie stolica diecezji krakowskiej (jednej z pięciu w ówczesnej Polsce), a od 1925 archidiecezji i metropolii, od odzyskania niepodległości w 1918 r. miasto wojewódzkie (od 1998 r. siedziba władz województwa małopolskiego), jest także centralnym ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W zapisach historycznych Kraków jest uznawany za główne miasto historycznej Małopolski. Leży na obszarze Bramy Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego.

W Krakowie znajdują się główne siedziby m.in.: Polskiej Akademii Umiejętności, Narodowego Centrum Nauki, Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, dowództwa Sił Specjalnych RP będące jednocześnie jednym z kilku dowództw sił specjalnych NATO, Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego, Polskiego Związku Narciarskiego, Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO.


Warsaw

 1. Свидетельство о рождении. Оригинал и перевод*.
 2. Медицинская справка 0-86(О). В ней обязательно должно быть записано: «здоров для учебы в школе». Оригинал и перевод*.
 3. Оригинал выписки по всем изучаемым предметам (название предметов, часы) с мокрой печатью учебного заведения. Для поступающих в Лицей — справка со школы об окончании 9 классов. Оригинал и перевод*.
 4. Резюме (характеристика классного руководителя). 4 фотографии (3,5 × 4,5).
 5. Сертификат знания польского языка – уровень В1.
 6. Детский проездной документ. Ксерокопия каждой страницы.
 7. 4 фотографии (3,5 × 4,5).
 8. Свидетельство о браке (разводе) родителей.
 9. Ксерокопии всех страниц украинских паспортов родителей. Ксерокопии первых страниц заграничных паспортов родителей.

_____________
* перевод документа на польский язык присяжным польским переводчиком обеспечивает краковский офис Программы EUROSTUDENT™.


    FREE CONSULTATION    

Our specialists will contact you within 24 hours.