Request a call
+38 (067) 871 0363   |   +38 (063) 073 7018
     
uk images

  Area: 244 820 km2
  Population: 65 110 000
  Languages: English
  Capital: London

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ


UNITED KINGDOM

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland was created on January 1, 1801.
 2. The population density is 258 people / km2.
 3. The territory of Great Britain is 1,2 times smaller than the territory of Poland.
 4. Anglicanism is the main religion, 21%.
 5. Severn is the longest river, 354 km. It is 8 km longer than Thames river.
 6. Official name - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
 7. The form of government - parliamentary monarchy.
 8. There are 500,000 Poles in UK.
 9. Ben Nevis mountain, 1343 m, is considered to be the highest geographical point in UK.
 10. Motto - "God and my right".
 11. About 25% of London residents were born outside Great Britain. They speak more than 300 different languages.
 12. Great Britain is the only country in the world which name does not appear on state postage stamps.
 13. Tea is the most popular beverage in UK.
 14. The famous Big Ben is not the name of the clock, it is the name of 13-ton Bell inside the clock.
 15. Windsor Castle is the biggest residential castle, its area is about 45 000 m2.
 16. Britons used to drink beer on breakfast during Middle Ages.
 17. The first telephone book was created in England in 1880. It contained only 25 names.
 18. The first hot chocolate portion was prepared in England during early 1600’s.
 19. French was the main language in England from 1020 until the end of 1600.
 20. British police do not carry weapons.
 21. The first attempts to organize contemporary Olympic games were held in Much Wenlock, England in 1850.
 22. Oxford University is considered to be the most prestigious higher education institution in the world.
 23. Edinburgh in Scotland was the first city in the world having its own fire guard.
 24. Scotland is the birthplace of golf.
 25. Scotland is famous with its best whiskey in the world.
 26. Edinburgh was built the same way as Rome, on seven hills.
 27. Great Britain territory includes 283 mountains which are more than 900 meters high.
 28. Everest mountain was named after Welsh geographer George Everest.
 29. Only 21% of the total population of Wales speaks their native language.

Krakow

miasto położone w południowej Polsce nad Wisłą, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i powierzchni, stolica Polski do 1795 r. i miasto koronacyjne oraz nekropolia królów Polski, od 1000 roku nieprzerwanie stolica diecezji krakowskiej (jednej z pięciu w ówczesnej Polsce), a od 1925 archidiecezji i metropolii, od odzyskania niepodległości w 1918 r. miasto wojewódzkie (od 1998 r. siedziba władz województwa małopolskiego), jest także centralnym ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W zapisach historycznych Kraków jest uznawany za główne miasto historycznej Małopolski. Leży na obszarze Bramy Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego.

W Krakowie znajdują się główne siedziby m.in.: Polskiej Akademii Umiejętności, Narodowego Centrum Nauki, Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, dowództwa Sił Specjalnych RP będące jednocześnie jednym z kilku dowództw sił specjalnych NATO, Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego, Polskiego Związku Narciarskiego, Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO.


Warsaw

 1. Свидетельство о рождении. Оригинал и перевод*.
 2. Медицинская справка 0-86(О). В ней обязательно должно быть записано: «здоров для учебы в школе». Оригинал и перевод*.
 3. Оригинал выписки по всем изучаемым предметам (название предметов, часы) с мокрой печатью учебного заведения. Для поступающих в Лицей — справка со школы об окончании 9 классов. Оригинал и перевод*.
 4. Резюме (характеристика классного руководителя). 4 фотографии (3,5 × 4,5).
 5. Сертификат знания польского языка – уровень В1.
 6. Детский проездной документ. Ксерокопия каждой страницы.
 7. 4 фотографии (3,5 × 4,5).
 8. Свидетельство о браке (разводе) родителей.
 9. Ксерокопии всех страниц украинских паспортов родителей. Ксерокопии первых страниц заграничных паспортов родителей.

_____________
* перевод документа на польский язык присяжным польским переводчиком обеспечивает краковский офис Программы EUROSTUDENT™.


    FREE CONSULTATION    

Our specialists will contact you within 24 hours.