Request a call
+38 (067) 871 0363   |   +38 (063) 073 7018
     
usa images

  Area: 9 373 967 km2
  Population: 326 625 791
  Languages: English
  Capital: Washington

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ


UNITED STATES OF AMERICA

United States of America, USA


 1. The United States proclaimed its independence from Great Britain on July 4, 1776.
 2. Population density is 34/km ².
 3. Country is 30 times bigger than Poland.
 4. 78% of Americans consider themselves Christians.
 5. Mississippi is the longest river, 3 778 km.
 6. The official name – the United States of America.
 7. Government type — presidential republic.
 8. The USA is home to about 10 000 000 Poles.
 9. The highest peak is McKinley mountain (6 194 m).
 10. Motto -- “In God we trust”.
 11. More than 66% of Americans suffer from obesity.
 12. In Montana state cows are 3 times more than people.
 13. The average US citizen consumes more than 600 liters of carbonated beverages per year.
 14. Grizzly bear is California State official symbol. Last time it was seen there in 1922.
 15. The highest Roller Coaster in the world is located in Ohio State.
 16. One from seven Americans has at least 10 credit cards.
 17. The highest monument in the world is located in Houston city, Texas State.
 18. New York was the first US capital city.
 19. Mauna Kea is the highest mountain in the world in terms of measurement from the base to the top. Its total height is 10 000 meters 4205 meters of which are above the water.
 20. The lowest Alaska temperature indicator reached -62 degrees mark and Death Valley highest temperature indicator reached + 56 degrees mark respectively.
 21. The United States is self-service machines birthplace. The first chewing gum machine appeared in New York, in 1888.
 22. Today some of them are stuffed with Ipods.
 23. Fishing equipment machines are also very popular among Americans. These machines offer various types of hooks with bait.
 24. The United States flag is considered to be the most popular world trend.
 25. The USA has the world's largest automobile network with more than 77 thousand kilometers in length.
 26. Some motorways have 9 lines in one direction.
 27. The US is the country with the longest railway network in the world, its length is about 226 612 km.

Krakow

miasto położone w południowej Polsce nad Wisłą, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i powierzchni, stolica Polski do 1795 r. i miasto koronacyjne oraz nekropolia królów Polski, od 1000 roku nieprzerwanie stolica diecezji krakowskiej (jednej z pięciu w ówczesnej Polsce), a od 1925 archidiecezji i metropolii, od odzyskania niepodległości w 1918 r. miasto wojewódzkie (od 1998 r. siedziba władz województwa małopolskiego), jest także centralnym ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W zapisach historycznych Kraków jest uznawany za główne miasto historycznej Małopolski. Leży na obszarze Bramy Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego.

W Krakowie znajdują się główne siedziby m.in.: Polskiej Akademii Umiejętności, Narodowego Centrum Nauki, Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, dowództwa Sił Specjalnych RP będące jednocześnie jednym z kilku dowództw sił specjalnych NATO, Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego, Polskiego Związku Narciarskiego, Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO.


Warsaw

 1. Свидетельство о рождении. Оригинал и перевод*.
 2. Медицинская справка 0-86(О). В ней обязательно должно быть записано: «здоров для учебы в школе». Оригинал и перевод*.
 3. Оригинал выписки по всем изучаемым предметам (название предметов, часы) с мокрой печатью учебного заведения. Для поступающих в Лицей — справка со школы об окончании 9 классов. Оригинал и перевод*.
 4. Резюме (характеристика классного руководителя). 4 фотографии (3,5 × 4,5).
 5. Сертификат знания польского языка – уровень В1.
 6. Детский проездной документ. Ксерокопия каждой страницы.
 7. 4 фотографии (3,5 × 4,5).
 8. Свидетельство о браке (разводе) родителей.
 9. Ксерокопии всех страниц украинских паспортов родителей. Ксерокопии первых страниц заграничных паспортов родителей.

_____________
* перевод документа на польский язык присяжным польским переводчиком обеспечивает краковский офис Программы EUROSTUDENT™.


    FREE CONSULTATION    

Our specialists will contact you within 24 hours.