Новий закон – зміни у сфері освіти!

14 Березня 2022
Posted in Новини
14 Березня 2022 Eurostudent

Друзі, до Вашої уваги головні зміни у сфері освіти, які виникають з нового закону.

 

Умови для громадян України (та громадян Польщі) – зміни, внесені Законом від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

   • Надання можливості польським університетам приймати на навчання на основі спеціального положення (ст.45) – з метою продовження освіти – громадяни Польщі та громадяни України, які на 24 лютого 2022 року були студентами університету, що діє в Україні, також у особливому становищі, тобто коли вони не матимуть документів, що підтверджують їхню освіту. Правові положення передбачають, що цим людям можуть бути визнані відповідні періоди навчання шляхом перевірки досягнутих результатів навчання. Для цього необхідно подати декларацію про те, що 24 лютого 2022 року кандидат на навчання навчався на конкретному році навчання за певним напрямом підготовки та рівнем навчання у ВНЗ, що діє в Україні та не має документів, що підтверджують терміни навчання, складені іспити, заліки чи стажування, видані цим ВНЗ.
   • Можливість для університетів вносити зміни до вже прийнятих рішень про зарахування у 2021/2022 навчальному році (встановлення умов, режиму та дати початку та завершення набору) на навчання, починаючи з другого семестру 2021/2022 навчального року та у 2022/2023 навчальному році – це дозволить ВНЗ врегулювати питання прийому на навчання у зв’язку з ситуацією людей, які залишають територію України. Зміни можуть, наприклад, полягати у зниженні порогових балів, що дають право розпочати навчання в певному університеті.
   • Можливість внесення змін до Положення про навчання до 30 вересня 2022 року в обсязі, необхідному для прийому осіб, які на 24 лютого 2022 року були студентами ВНЗ, що діє в Україні, – за винятком застосування окремих положень Акту з 20 липня 2018 р. – Закон про вищу освіту і науку. У разі внесення цих змін не вимагається дотримання строку їх прийняття не менше ніж за 5 місяців до початку навчального року та набуття чинності на початку навчального року. Це дозволить університетам визначати або змінювати відповідні процедури вступу шляхом переведення, щоб врахувати становище людей, які на 24 лютого 2022 року були студентами університету, що діє в Україні. Крім того, термін погодження положення зі студентським самоврядуванням у цьому випадку становить 5 робочих днів, а за відсутності такої угоди регламент набирає чинності на підставі оновленої постанови сенату, прийнятої простою більшістю голосів його статутного складу.
   • Ректор зможе змінити організацію 2021/2022 навчального року, зазначену у внутрішніх актах університету, серед іншого змінити дати проведення екзаменаційної сесії у ІІ семестрі поточного навчального року для всіх або частини студентських груп університету.
   • У 2021/2022 навчальному році також можна буде проводити заняття в університеті для студентів денної та заочної форми навчання в обсязі, необхідному для навчання студентів, які на 24 лютого 2022 року були студентами ВНЗ України.

Ці рішення забезпечать можливість плавного пристосування внутрішньоуніверситетської регламентації до ситуації, пов’язаної з наслідками війни в Україні, зокрема дозволять внести зміни для полегшення вступу студентів українських ВНЗ до польських університетів, а також адаптації організації занять до відповідної ситуації. У рамках гарантованої автономії університети мають право вносити зміни до внутрішнього розпорядку, передбачаючи конкретні рішення, навіть якщо вони будуть суперечити рішенням, що діють на даний момент.

Вартість навчання

   • Громадянам України, які є студентами державних ВНЗ, на які поширюється дія закону, не стягуватиметься плата за денну форму навчання польською мовою.
   • Відповідно до ст. 2 пункт 4 спеціального акту за громадянина України, на якого поширюється дія цього закону, вважається особа, яка користується тимчасовим захистом у Республіці Польща у розумінні ст. 106 сек. 1 Закону від 13 червня 2003 р. про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща. Не стягнення плати за навчання на денній формі навчання польською мовою з іноземця, який користується тимчасовим захистом відповідно до ст. 324 сек. 2 п. 4 Закону від 20 липня 2018 р. – Закону про вищу освіту і науку. Це включає період, коли громадянам України буде надано тимчасовий захист.

 

Студентські пільги та студентські позики (ст. 41 Закону)

   • Громадяни України, на яких поширюється дія Закону, зможуть оформити соціальну стипендію (частина 1 статті 86 Закону про вищу освіту і науку) та студентський кредит (частина 1 статті 98 Закону про вищу освіту та науку), звернення за цими пільгами відбуватиметься на підставі заяви про сімейне та матеріальне становище, що додається до заяви.
   • Громадяни України, на яких поширюється дія спеціального закону, також матимуть право претендувати на ректорську стипендію, стипендію для інвалідів та допомогу за загальними правилами, що діють у Законі про вищу освіту і науку іноземців, які навчаються, із застереженням, що ліміт на кількість надбавок буде знято (частина 2 статті 92 Закону про вищу освіту і науку), які може призначатися університетом.

Продовження трудової діяльності – ст. 46-49 Закону

   • Громадянин Польщі або України, який легально прибув до Польщі з 24 лютого 2022 року безпосередньо з України та заявляє, що 24 лютого 2022 року працював академічним викладачем в університеті України та має необхідне професійне звання, науковий ступінь, науковий ступінь мистецтвознавства або звання професора та відповідню кваліфікацію на дану посаду, може бути прийнятий на роботу до університету на посаду академічного викладача без проведення конкурсу, зазначеного у ст. 119 абзац. 1 Закону – Закон про вищу освіту і науку.
   • Громадянин Польщі або України, який легально в’їхав до Польщі з 24 лютого 2022 року безпосередньо з України та заявляє, що 24 лютого 2022 року працював науковим співробітником і має відповідне професійне звання, науковий ступінь або звання професора та відповідні кваліфікації для посади можуть бути працевлаштовані в:
          1. наукових підрозділах та інших організаційних підрозділах Польської академії наук,
          2. науково-дослідному інституті,
          3. Centrum Łukasiewicz або інституті, що діє в рамках Інституту науково-дослідницької мережі Лукасевича без конкурсу (стаття 91 (5) Закону про Польську академію наук, стаття 43 (6) Закону про науково-дослідні інститути, стаття 50 (1) Закон про Дослідницьку мережу Лукасевича відповідно).

Слід зазначити, що відповідно до чинних нормативно-правових актів (ч. 4 ст. 116 Закону про вищу освіту і науку) для прийому на роботу академічного викладача університет може заснувати у своєму статуті інші вимагання, ніж у ст. 116 сек. 1 Закону про вищу освіту і науку, що до посад викладачів академічного профілю та кваліфікаційних вимог до їх прийняття на роботу.

 

 

Джерело

Facebook
Instagram